Η FilmPartner.gr επικαιροποίησε τους Όρους Χρήσης της.

Ημ/νία δημοσίευσης: 21/3/2022


Η FilmPartner.gr επικαιροποίησε τους Όρους Χρήσης της.

Ειδικότερα, τροποποιήθηκε η Παράγραφος 4, η οποία πλέον έχει ως εξής:

"4. Σκοπός της Ιστοσελίδας είναι η παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς και εν δυνάμει προμηθευτών επιχειρήσεων του κλάδου, μεταξύ τους, για τη δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας, ώστε να διευκολύνεται η πραγματοποίηση επαγγελματικών συνεργασιών μεταξύ των μελών της (εγγεγραμμένοι χρήστες) ή /και με τρίτους (μη εγγεγραμμένους χρήστες). Στο πλαίσιο αυτό, οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν την ευθύνη πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Ιστοσελίδας και υποχρεούνται να τη χρησιμοποιούν για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Συμφωνείται ρητά ότι εγγεγραμμένοι ή μη χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Ωστόσο, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα παροχής πρόσβασης σε τρίτους (μη εγγεγραμμένους χρήστες) στη βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου, με σκοπό την επαγγελματική απασχόληση των εγγεγραμμένων χρηστών από τους μη εγγεγραμμένους χρήστες (εταιρείες παραγωγής και εκπρόσωποί τους)".

Επισημαίνεται ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας, συνεπάγεται και την αποδοχή των Όρων Χρήσης της.

Για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την εργασία σας ως Πλήρωμα, Προμηθευτής, Κομπάρσος ή Εταιρεία Παραγωγής, εγγραφείτε δωρεάν ανάλογα την ιδιότητά σας, επιλέγοντας από το μενού της ιστοσελίδας μας.

Σας άρεσε; μοιραστείτε το...
>> περισσότερες ανακοινώσεις