Παραγωγή Ταινιών

Επιτομή των δραστηριοτήτων της FilmPartner αποτελεί η Παραγωγή Ανεξάρτητων Τηλεοπτικών και Κινηματογραφικών Ταινιών.

Έχοντας η εταιρεία στη διάθεσή της σημαντικό μέρος του απαραίτητου κινηματογραφικού εξοπλισμού, την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και τους κατάλληλους συνεργάτες, έχει ήδη ολοκληρώσει την προ-παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ και 3 επεισοδίων μίας τηλεοπτικής σειράς, ενώ τα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας αναμένεται να φτάσουν στο πέρας τους το Φεβρουάριο του 2023. 

Άξονας ανάπτυξης πρωτότυπου οπτικοακουστικού περιεχομένου για τη FilmPartner, αποτελεί αφενός η μεγάλη επαγγελματική εμπειρία του Rob Arrowsmith και αφετέρου η μεγάλη δεξαμενή άντλησης ανθρώπινου δυναμικού, που έχει ήδη αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό, στη βάση δεδομένων του ιστότοπού της.

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, εγγραφείτε με την ιδιότητά σας στην FilmPartner.gr και επικοινωνήστε μαζί μας, να συζητήσουμε τις ιδέες σας και να αξιολογήσουμε μαζί τη δυνατότητα υλοποίησή τους, σε ένα πλαίσιο συνέργειας και αμοιβαιότητας.